EXIS SL

ELS NOSTRES SERVEIS

Assessorament estratègic per a alts directius i dirigents
A partir de la nostra experiència analitzem escenaris i n'identifiquem les amenaces i oportunitats per aportar solucions i iniciatives de manera activa, reactiva i proactiva. La nostra tasca passa per recolzar la direcció de corporacions i institucions en la seva activitat diària i en la consecució d'objectius i nous reptes.

Plans estratègics corporatius i institucionals
Ajudem els nostres clients a desenvolupar i assolir els seus objectius per mitjà de plans estratègics a mida. L'equip multidisciplinari de col·laboradors externs d'EXIS permet abordar amb la màxima professionalitat cadascuna de les àrees que conformen la planificació estratègica adequada per a cada cas.

Processos d'expansió geogràfica corporativa
A través de la xarxa de col·laboradors externs d'EXIS, oferim als nostres clients les solucions apropiades per a la presa de decisions relacionades amb el creixement i la internacionalització de corporacions i institucions. Entenem l'expansió geogràfica com una expansió física i virtual, ajudant els nostres clients a créixer en qualsevol país del món i també a Internet amb una presència i creixement globals.

Relacions públiques i lobbying
Disposem d'una àmplia agenda global que ens permet identificar i acostar els nostres clients als seus objectius per mitjà de professionals i segments clau en el sector que es tracti. La xarxa de col·laboradors externs d'EXIS aporta visió global i coneixement de l'escenari en cada territori.

Estratègies de comunicació i gestió positiva de l'opinió pública
Dissenyem estratègies de comunicació a mida perquè els nostres clients puguin gestionar de manera òptima la seva marca i reputació dins de l'opinió púbica, afavorint la notorietat positiva, el prestigi i posicionament adequat en cada escenari.

© EXIS SLU ANDORRA 2013